well come

>>>>> ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านพยอม ตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ >>>>>
โครงการเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหา มหาราชินี โพธิ์กระสังข์ มินิมาราธอน ครั้งที่ ๔ เปิดรับสมัคร ๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๔.๐๐ - ๐๕.๕๐ น. ฟรีค่าสมัคร เริ่มวิ่ง ๐๖.๐๐ สถานที่รับสมัคร เทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ สอบถามรายละเอียด Tel.089-8451023

โครงการ เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี

ขอเชิญคณะศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านพยอมและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคี เพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนบ้านพยอม วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนบ้านพยอม รายละเอียด
>>>>> “กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทยให้มั่นคง”>>>>>

ที่ตั้งของโรงเรียนบ้านพยอม

ดาวน์โหลดหนังสือต่างๆวันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555

อื่น ๆ (ทัศนศึกษาระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 2 กันยายน 2555)

เก็บตก

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว (ทัศนศึกษาระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 2 กันยายน 2555)


สวนสัตว์เปิดเขาเขียว


เขาชีจรรย์ (ทัศนศึกษาระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 2 กันยายน 2555)

เขาชีจรรย์จักรีนฤเบศร (ทัศนศึกษาระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 2 กันยายน 2555)

ณ เรือจักรีนฤเบศร
หาดนางรำ (ทัศนศึกษาระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 2 กันยายน 2555)

และแล้วก็ถึงเวลาที่รอคอย

วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2555

พักที่วัดสัตหีบ (ทัศนศึกษาระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 2 กันยายน 2555)

พักที่วัดสัตหีบ


ณ ศูนย์ใบเทคบางนากรุงเทพมหานคร (ทัศนศึกษาระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 2 กันยายน 2555)

ณ ศูนย์ใบเทคบางนากรุงเทพมหานคร

เลือกเกียรติบัตร

ชมรม คน"พศช." บริษัท พ.ศ.ช.ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด บริจาคทุนอาหารกลางวันพร้อมอุปกรการเรียนเป็นเงิน 2,000 บาท  (News)

บริษัท พ.ศ.ช.ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด สนับสนุนเส้นขนมจีน จำนวน 60 กก.เป็นเงิน 1,800 บาท   (News)
รูปภาพกิจกรรมต่างๆทั้งหมดโครงการทัศนะศึกษาประฐมวัย ป.1-2 วันที่ 19 มีนาคม 2557

กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาดกลุ่มเครือข่าย โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านพยอม วันที่ 13-14 มันาคม 2557

เหร๊ยญทองระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ แนะแนว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 6 มีนาคม 2557 ที่โรงเรียนบ้านพยอม

โครงการอาหารปลอดภัยไร้สารพิษในโรงเรียนบ้านพยอม 26 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงเรียนบ้านพยอม

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 12 กุมภาพันธ์ 2557

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ สาระการเรียนรู้ คณิตฯ

การเรียนรู้แบบสืบเสาะ

ป.1 เรียนแท็ปเล็ต

โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 21-23 (กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนในเขตตำบลโพธิ์กระสังข์)

คณะครูเข้าร่วมกิจกรรมวันครูที่ รร. ขวส.

ผู้ใหญ่ใจดี

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(ค่ายภาษาอังกฤษ)

ภาพกิจกรรมวันเด็ก 8 มกราคม 57

โครงการเสื้อกันหนาวมือสองช่วยพี่น้องกันหนาว

ผ้าป่าข้าวเปลือก เพื่อการศึกษา

ความคืบหน้าของการสร้างอาคารหลังใหม่

งานกฐินและพิธีปักหมายเขต วิสุงคามสีมา วัดโคกพยอม ระหว่างวันที่ 26 – 27 ตุลาคม 2556

ประชุมเพื่อเตรียมงานบุญกฐินและพิธีปักเขต วิสุงคามสีมา วัดโคกพยอม

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านพยอมบางส่วน ที่ระดับเขต

น้ำท่วมโรงเรียนแล้วครับ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มน้ำตกห้วยจันทร์ 19 กันยายน 2556

คณะผู้บริหารสถานศึกษาตรวจเยี่ยมนิเทศให้กำลังใจในการทำงาน

ยกอาคารหลังใหม่

ความเคลื่อนไหวในโรงเรียน 4956

การประกวดแอโรบิค ณ ลานตลาดเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์

การประชุมประจำเดือน

ทัศนศึกษางานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2556 ณ ไบเทคบางนา และอื่นๆ วันที่ 14-16 สิงหาคม

โครงการเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี 11 สิงหาคม 2556

กิจกรรมวันแม่

นำนักเรียนลงสระหมู่บ้านเพื่อนำต้นกกมาทอสื่อ

ปลูกผักสวนครัวเพื่ออาชีพ

โครงการขยะแลกไข่โดยเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์

กิจกรรมครูตำรวจครั้งที่ 1

กิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ วันที่ 1 กรกฏาคม 56

เตรียมรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ วันที่ 24 มิถุนายน 2556

Big cleaning Day (14 มิ.ย 56)

กิจกรรมไหว้ครู 13 มิ.ย 56

กิจกรรมวันวิสาขบูชา

สร้างถนนหลังอาคารหลังเก่า

การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ณ โรงแรมกิจตรง

กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาดกลุ่มเครือข่าย โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านหนองคู 7-8 มีนาคม 2556

ทำการแสดง รีวิวประกอบเพลง เดี่ยวพินร่วมงานยกช่อฟ้าอุโบสถวัดบ้านระหาร ต.กระหวัน อ.ขุนหาร

นำนักเรียนร่วมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายต้ายภัยใข้เลือดออกในชุมชนบ้านโคกพยอม

ทำการแสดงวงโปงลางร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญทันตะแพทย์ฝึกงานจำนวน 5 คน จาก รพ.ม.จุฬาฯ ที่บ้านหนองคู ต.โพธิ์กระสังข์ อ.ขุนหาญ

รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับประเทศที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต ๔ (๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)

ฉลองความสำเร็จ(เหรียญทองระดับชาติ)

นำนักเรียนเข้าแข่งขันเล่านิทานระดับประเทศ(เมืองทองธานี)

เตรียมนำนักเรียนเข้าแข่งขันเล่านิทานระดับประเทศ

วันครูอำเภอขุนหาญ ๒๕๕๖ 2

วันครูอำเภอขุนหาญ ๒๕๕๖

จินเล่านิทานที่ราชภัฎศรีสะเกษ 13มกราคม56

ติวภาษาE ป.5-6 11 มกราคม 2556

วันเด็กที่โรงเรียนบ้านพยอม 9มกราคม2556

มอบของขวัญให้อดีดนายกเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์

มอบของขวัญให้นายกเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์

ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์กระสังข์ มอบของขวัญวันเด็ก

โครงการค่ายดนตรีศิลปะ4-6มกราคม2556

รับรางวัลสถานศึกษาพอเพียง

รับเครื่องหมายผู้ช่วยผุ้ตรวจการลูกเสือแห่งชาติ

ผอ.รับเครื่องหมายวูดแบดจ์

ปิดกีฬาต้านภัยยาเสพติด(พยอมเกมส์1) 16 ธันวาคม 2555


การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา (24 ธันวาคม 2555)


ศิลปหัตถกรรม 62 ชัยภูมิ (บางส่วน)

ศน.ที่โรงเรียนวันจันทร์ี่ที่ 3 ธันวาคม 2555

ลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์


ทำเนียบบุคลากร
ทัศนศึกษาระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 2 กันยายน 2555

ปิดปรับปรุง

ขออภัยในความไม่สะดวกขณะนี้หน้านี้กำลังได้รับการปรับปรุง

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร

                

เลขที่ตำแหน่ง : 6802
   ชื่อ-สกุล : นายบุญคง  เนตรภักดี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน 
อันดับ : คศ.2
 วุฒิสามัญ:ม.ศ.5
  วุฒิสูงสุด:คม.
   วิชาเอก:การบริหารการศึกษา
วันดำรงตำแหน่ง:2 ธันวาคม 2553
วัน-เดือน-ปีเกิด:4 ตุลาคม 2505
   วันบรรจุ:
  ปีเกษียณ:2566
งานที่รับผิดชอบ:
       เบอร์โทร : 0854991464

   เลขที่ตำแหน่ง : 6806
    ชื่อ-สกุล : นางสาววิลณีย์  ศรีดาพันธ์
  ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
     อันดับ : คศ.3
 วุฒิสามัญ : ม.ศ.3
  วุฒิสูงสุด : ศษ.ม.
   วิชาเอก : การบริหารการศึกษา
วันดำรงตำแหน่ง : 1 ตุลาคม 2550
วัน-เดือน-ปีเกิด : 15 พฤษภาคม 2506
   วันบรรจุ : 3 พฤษภาคม 2525
  ปีเกษียณ :
งานที่รับผิดชอบ : ประจำชั้น ป.1
  เบอร์โทร : 0817259305        
                    
  เลขที่ตำแหน่ง : 6807
    ชื่อ-สกุล : นางจามรี  พรหมทา
  ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
     อันดับ : คศ.3
 วุฒิสามัญ : ม.ศ.3
  วุฒิสูงสุด : ศษ.บ.
   วิชาเอก : ประถมศึกษา
วันดำรงตำแหน่ง : 28 กันยายน 2548
วัน-เดือน-ปีเกิด : 15 กันยายน 2502
   วันบรรจุ : 18 พฤษภาคม 2522
  ปีเกษียณ : 2562
งานที่รับผิดชอบ : ประจำชั้น ป.2
  เบอร์โทร : 0899496297
   เลขที่ตำแหน่ง : 6803
    ชื่อ-สกุล : นางสุจิตรา  วงษ์พินิจ
  ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
     อันดับ : คศ.1
 วุฒิสามัญ : ม.6
  วุฒิสูงสุด : ค.บ.
   วิชาเอก : วิทยาศาสตร์
วันดำรงตำแหน่ง : 2 พฤจิกายน 2548
วัน-เดือน-ปีเกิด : 4 กันยายน 2517
   วันบรรจุ :
  ปีเกษียณ : 2577
งานที่รับผิดชอบ : ประจำชั้น ป.3
  เบอร์โทร :

 
                   
 เลขที่ตำแหน่ง : 6805
  ชื่อ-สกุล : นางสาวชุติมณฑน์  ระงับภัย
  ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
  อันดับ : คศ.3
 วุฒิสามัญ : ม.6
 วุฒิสูงสุด : ศษ.ม
 วิชาเอก : ประถมศึกษา
วันดำรงตำแหน่ง : 2 พฤจิกายน 2548
วัน-เดือน-ปีเกิด : 22 ตุลาคม 2512
 วันบรรจุ : 1 กรกฎาคม 2536
ปีเกษียณ :
งานที่รับผิดชอบ : ประจำชั้น ป.6
  เบอร์โทร :
   เลขที่ตำแหน่ง : 6804
    ชื่อ-สกุล : นางพรพิศ  พรมมาก
  ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
  อันดับ : คศ.3
 วุฒิสามัญ : ม.ศ 6
วุฒิสูงสุด : กศ.ม.
 วิชาเอก : หลักสูตรและการสอน
วันดำรงตำแหน่ง : 22 ธันวาคม 2547
วัน-เดือน-ปีเกิด : 26 ตุลาคม 2504
   วันบรรจุ : 11 กรกฎาคม 2532
  ปีเกษียณ : 2565
งานที่รับผิดชอบ : ประจำชั้น ป.5
  เบอร์โทร :
                         

 
ยังไม่มีข้อมูล

 
  เลขที่ตำแหน่ง : 28354
  ชื่อ-สกุล : นายธวัชชัย  วงษ์มณี
 ตำแหน่ง : ช่างครุภัณฑ์ ชั้น 3.
 อันดับ :
วุฒิสามัญ : ป.6
วุฒิสูงสุด :
วิชาเอก :
วันดำรงตำแหน่ง : 2 กรกฎาคม 2540
วัน-เดือน-ปีเกิด : 23 ตุลาคม 2514
   วันบรรจุ : 1 กันยายน 2537
  ปีเกษียณ :
งานที่รับผิดชอบ :
  เบอร์โทร :            

                             
                                                           
                                                                                                                                                                                                             


   เลขที่ตำแหน่ง :
  ชื่อ-สกุล : นางสาวจิราภรณ์  ไชยศรีษะ
ตำแหน่ง : ธุรการ
 อันดับ :
วุฒิสามัญ : ม.6
วุฒิสูงสุด : ศศ.บ.
วิชาเอก : นิเทศศาสตร์
วันดำรงตำแหน่ง : 15 มิถุนายน 2552
วัน-เดือน-ปีเกิด : กันยายน 2521
 วันบรรจุ :
ปีเกษียณ :
งานที่รับผิดชอบ : ธุรการ
เบอร์โทร : 0908230180            
 


   เลขที่ตำแหน่ง :
  ชื่อ-สกุล : นายอนุวัตร เกษอินทร์
ตำแหน่ง : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ
วุฒิสามัญ : ม.6
วุฒิสูงสุด : ศษ.บ.
วิชาเอก : พลศึกษา(5 ปี)
วันดำรงตำแหน่ง : 1 เมษายน 2555
วัน-เดือน-ปีเกิด : 18 พฤษภาคม 2529
งานที่รับผิดชอบ : ประจำชั้น ป.4
เบอร์โทร : 0806125259 


ยังไม่มีข้อมูล