well come

>>>>> ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านพยอม ตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ >>>>>
อัตลักษณ์ผู้เรียน "ยิ้มง่าย ไหว้สวย" : เอกลักษณ์โรงเรียน "อนุรักษ์ดนตรีพื้นเมือง(วงโปงลาง)"

ค่านิยม ๑๒ ประการ

ค่านิยม ๑๒ ประการ

ภาคภูมใจ

ที่ตั้งของโรงเรียนบ้านพยอม

ดาวน์โหลดหนังสือต่างๆ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านพยอม สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 กด

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านพยอม สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 กด

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านพยอม กด

วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

นำนักเรียนเข้าร่วมทำบุญงานปริวาสกรรมที่วัดหนองขนาน 15 กุมภาพันธ์ 2562

การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ป 1 ปีการศึกษา 2561 13 2 62

โรงเรียนบ้านโคกระเวียง แนะแนว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

อวยพรปีใหม่ ท่านพงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง

วัดป่าประชาสามัคคี มอบของขวัญวันเด็กปี 2562

ความเคลื่อนไหว โครงการสานฝันเพื่อน้อง -ทำสนามฟุตบอลให้น้องเด็กนักเรียน บ้านโคกพยอม

กสศ มอบทุนการศึกษานักเรียนยากจนพิเศษโรงเรียนบ้านพยอม ปีการศึกษา 2562

ทำเวที2562