well come

>>>>> ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านพยอม ตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ >>>>>
อัตลักษณ์ผู้เรียน "ยิ้มง่าย ไหว้สวย" : เอกลักษณ์โรงเรียน "อนุรักษ์ดนตรีพื้นเมือง(วงโปงลาง)"

ค่านิยม ๑๒ ประการ

ค่านิยม ๑๒ ประการ

ภาคภูมใจ

ที่ตั้งของโรงเรียนบ้านพยอม

ดาวน์โหลดหนังสือต่างๆ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านพยอม สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 กด

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านพยอม สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 กด

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านพยอม กด

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562

อนุเคราะห์สถานที่การประชุมให้ความรู้โรงงานน้ำตาล 4082562

ประเมินโรงเรียน หมู่บ้าน ตำบลศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง 1 8 62

เตรียมประเมินโรงเรียน หมู่บ้าน ตำบลศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง

คณะกรรมการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงเรียน หมู่บ้าน ตำบลศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง 18 7 62