well come

>>>>> ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านพยอม ตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ >>>>>
อัตลักษณ์ผู้เรียน "ยิ้มง่าย ไหว้สวย" : เอกลักษณ์โรงเรียน "อนุรักษ์ดนตรีพื้นเมือง(วงโปงลาง)"

ค่านิยม ๑๒ ประการ

ค่านิยม ๑๒ ประการ

ภาคภูมใจ

ที่ตั้งของโรงเรียนบ้านพยอม

ดาวน์โหลดหนังสือต่างๆ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านพยอม สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 กด

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านพยอม สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 กด

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านพยอม กด

วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561

สอบธรรมะ ปีการศึกษา 2561

รับโล่รางวัลโรงเรียนปลอดภัย 11161


รับฟังวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) จาก สพฐ 2561

ท่านศึกษานิเทศออกเยี่ยมและให้กำลังใจการประดิษฐ์พานพุ่ม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 68

ติวสอบธรรมะ ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมโรงเรียนปลอดภัย 2561

การประชุมผู้บริหาร 2561

การตรวจนับนักเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน ปีการศึกษา 2561

ติว o-net 61