well come

>>>>> ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านพยอม ตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ >>>>>
โครงการเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหา มหาราชินี โพธิ์กระสังข์ มินิมาราธอน ครั้งที่ ๔ เปิดรับสมัคร ๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๔.๐๐ - ๐๕.๕๐ น. ฟรีค่าสมัคร เริ่มวิ่ง ๐๖.๐๐ สถานที่รับสมัคร เทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ สอบถามรายละเอียด Tel.089-8451023

โครงการ เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี

ขอเชิญคณะศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านพยอมและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคี เพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนบ้านพยอม วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนบ้านพยอม รายละเอียด
>>>>> “กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทยให้มั่นคง”>>>>>

ที่ตั้งของโรงเรียนบ้านพยอม

ดาวน์โหลดหนังสือต่างๆวันอังคารที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556

ปิดกีฬาต้านภัยยาเสพติด(พยอมเกมส์1) 16 ธันวาคม 2555ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น