well come

>>>>> ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านพยอม ตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ >>>>>
"รอข้อมูล"
>>>>> “กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทยให้มั่นคง”>>>>>

ที่ตั้งของโรงเรียนบ้านพยอม

สื่อเท็บเล็ตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

สื่อเท็บเล็ตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ได้ลิงค์มาจากเว็บ สพป.ศรีสะเกษเขต 4

วันอังคารที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556

ปิดกีฬาต้านภัยยาเสพติด(พยอมเกมส์1) 16 ธันวาคม 2555ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น