well come

>>>>> ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านพยอม ตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ >>>>>
อัตลักษณ์ผู้เรียน "ยิ้มง่าย ไหว้สวย" : เอกลักษณ์โรงเรียน "อนุรักษ์ดนตรีพื้นเมือง(วงโปงลาง)"

ค่านิยม ๑๒ ประการ

ค่านิยม ๑๒ ประการ

ภาคภูมใจ

ที่ตั้งของโรงเรียนบ้านพยอม

ดาวน์โหลดหนังสือต่างๆ


วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

กิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ วันที่ 1 กรกฏาคม 56


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น