well come

>>>>> ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านพยอม ตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ >>>>>
อัตลักษณ์ผู้เรียน "ยิ้มง่าย ไหว้สวย" : เอกลักษณ์โรงเรียน "อนุรักษ์ดนตรีพื้นเมือง(วงโปงลาง)"

ค่านิยม ๑๒ ประการ

ค่านิยม ๑๒ ประการ

ภาคภูมใจ

ที่ตั้งของโรงเรียนบ้านพยอม

ดาวน์โหลดหนังสือต่างๆ


วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2557

โครงการ เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี

กำลังอัพเดดข้อมูล?   ขออภัยในความไม่สะดวก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น