well come

>>>>> ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านพยอม ตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ >>>>>
อัตลักษณ์ผู้เรียน "ยิ้มง่าย ไหว้สวย" : เอกลักษณ์โรงเรียน "อนุรักษ์ดนตรีพื้นเมือง(วงโปงลาง)"

ค่านิยม ๑๒ ประการ

ค่านิยม ๑๒ ประการ

ภาคภูมใจ

ที่ตั้งของโรงเรียนบ้านพยอม

ดาวน์โหลดหนังสือต่างๆ


วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2557

โครงการเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหา มหาราชินี โพธิ์กระสังข์ มินิมาราธอน ๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ (ประชุม-สถานที่-กิจกรรม)
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น