well come

>>>>> ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านพยอม ตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ >>>>>
อัตลักษณ์ผู้เรียน "ยิ้มง่าย ไหว้สวย" : เอกลักษณ์โรงเรียน "อนุรักษ์ดนตรีพื้นเมือง(วงโปงลาง)"

ค่านิยม ๑๒ ประการ

ค่านิยม ๑๒ ประการ

ภาคภูมใจ

ที่ตั้งของโรงเรียนบ้านพยอม

ดาวน์โหลดหนังสือต่างๆ


วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต ๔ มอบ โรงเรียน อย. น้อย ระดับดีเยี่ยม ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น